E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 1 Issue : 2
JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH - J Clin Pract Res: 1 (2)
Volume: 1  Issue: 2 - 1979
OTHER
1.Frontmatters

Pages 1 - 3
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
2.
Birisi Erkek, Birisi Oral Kontraseptif Kullanmış 6 Takayasu Vak'ası
Hüseyin Sipahioğlu, Murat Uygur
Pages 1 - 11
Abstract |Full Text PDF

3.
Sharb Sendromu
Hüseyin Sipahioğlu, Mustafa Özesmi, Mehmet Gemici
Pages 13 - 25
Abstract |Full Text PDF

4.
Anormal Lokalizasyonlu Testis Torsiyonu Vaka Takdimi
Ahmet Bölükbaşı, Tahir Patıro
Pages 27 - 32
Abstract |Full Text PDF

5.
Fimozis'e Bağli Prepüsiyal Hipertrofi: Vaka Takdimi
Ahmet Bölükbaşı
Pages 33 - 35
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
6.
Deneysel Mendelson Sendromu
Haziran Yalçınkaya, Tahir E Patıroğlu, Şahin Yardım
Pages 37 - 43
Abstract |Full Text PDF

7.
Özofagus ve Hava Yolu Yabancı Cisimleri
Kuten Kurtkan, Şahin Yardım, Refik Cemiloğlu
Pages 45 - 53
Abstract |Full Text PDF

8.
Progresif Musküler Distrofi ve Myotonya Konjenita Olgularinda Akciğer Fonksiyonlari, Valsalva Manevrasi Cevabı, Ekg ve Vektör Kardiyografi
M. Özesmi, G. Iliçin
Pages 55 - 61
Abstract |Full Text PDF

9.
Bronşiyal Semptomlarin Değerlendirilmesinde Asetilkolin İnhalasyon Testi
M. Özesmi
Pages 63 - 69
Abstract |Full Text PDF

10.
Epontol ile Yapilan Anestezi Endüksüyonunda Görülen Komplikasyonlar
Osman Şengönül, Gültekin Akyön, Şahin Yardım
Pages 72 - 80
Abstract |Full Text PDF

11.
Tonsil ve Adenoid Hiperplazilerinin Orta Kulak Üzerine Etkilerinin Akustik İmpedans Odyometrisi ile İncelenmesi
Kuten Kurtkan
Pages 81 - 93
Abstract |Full Text PDF

12.
İndüksiyon Sırasında Alcuronium Chloride ile Pancuronium Bromide'nin Kardiovasküler Etkilerinin Karşılaştırılması
Zekai Top, Murat Uygur, Şahin Yardım
Pages 95 - 101
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale