E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 5 Year : 2023
Ischemic cerebrovascular events and endarterectomy in carotid artery stenosis [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2003; 25(4): 211-219

Ischemic cerebrovascular events and endarterectomy in carotid artery stenosis

Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir

Main goal of surgical performance in atherosclerotic obliterating diseases of extracranial carotis arteries is to prevent ischemic stroke. That carotis endarterectomy in appropriate cases has positive effects on preventing stroke can not be denied. Strokes and consequent deaths have a big socio-economic load on community. Recent developments showed that stroke can effectively be prevented with carotis endarterectomy. Also, interest in carotis endarterectomy was recently increased in Turkey, and discussion on indication as well as surgery grew. Since atherosclerosis is a systemic
disease, in all patients admitted to clinics for coronary artery disease, systemic arterial symptoms must be searched with a particular emphasis on carotis
pathology. It was proved with postoperative neurological complication studies that operating both lesions either in one session or doing a combined performance in patients with combined carotis+coronary lesions is more useful than solely coronary or carotis interventions.

Keywords: Carotid endarterectomyes, Coronary artery surgery, Ischemic cerebrovasculary accident

İskemik Serebrovasküler Olaylar ve Karotis Arter Darlıklarında Endarterektomi Uygulamaları

Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir

Ekstrakranial karotis arterlerinin aterosklerotik tıkayıcı hastalıgında cerrahi uygulamanın temel amacı
inmelerin önlenmesidir. Uygun olgularda karotis endarterektominin felç önlemedeki olumlu etkisi
yadsınamaz. Felçler ve bunun sonucu gelisen ölümlerin topluma getirdigi sosyo-ekonomik yük yadsınamayacak
kadar fazladır. lk uygulamaya basladıgından bugüne kadar olan gelismeler karotis endarterektomisi
uygulayarak etkili bir felç profilaksisi yapılabilecegini göstermistir. Türkiye’de de son yıllarda karotis
endarterektomilerine olan ilgi artmıs; endikasyon ve cerrahi konusunda tartısmalar yogunluk kazanmıstır.
Ateroskleroz sistemik bir hastalık oldugu için koroner arter hastalıgı nedeni ile kliniklere basvuran hastalara
mutlaka sistemik bir arteriyal sorgulama yapılmalı, özellikle de karotid arterler mutlaka incelenmelidir.
Postoperatif nörolojik komplikasyonlar y.nünden günümüzde yapılan çalısmalar ile kombine
karotid+koroner lezyonu bulunan hastalara ayrı seanslarla ya da kombine yaklasımla her iki lezyona da
cerrahi girisimde bulunulması, sadece koronerlere ya da, sadece karotidlere yapılan girisimlere göre çok daha
faydalı oldugu kanıtlanmıstır.

Anahtar Kelimeler: Karotis endarterektomisi, Koroner arter cerrahisi, İskemik serebrovasküler olay

Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz. Ischemic cerebrovascular events and endarterectomy in carotid artery stenosis. J Clin Pract Res. 2003; 25(4): 211-219

Corresponding Author: Ufuk Yetkin
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale