E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 6 Year : 2023
Diffuse Periosteal Elevation Due To Acquired Cytomegalovirus Infection [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2003; 25(3): 166-169

Diffuse Periosteal Elevation Due To Acquired Cytomegalovirus Infection

Ö. İbrahim Karahan1, Ertuğrul Mavili2, Murat Baykara2, Naci Topaloğlu3
1Radyoloji, Doç.Dr.
2Radyoloji,Araş.Gör.Dr.
3Pediatri, Araş.Gör.Dr.

Cytomegalovirus (CMV) infections may be congenital or acquired in infantile period. Bone changes due to congenital CMV infections called ‘celery stalking' are radioopaque; radiolucencies through the long bones are well known However, acquired CMV infections may rarely present diffuse periosteal elevations. We report an infant diagnosed with acquired CMV infection presenting with bilateral humeral, femoral, and costal periosteal elevations.

Keywords: Cytomegalovirus Infections, Periosteum

Edinsel Sitomegalovirus Enfeksiyonuna Bağlı Yaygın Periostal Elevasyon

Ö. İbrahim Karahan1, Ertuğrul Mavili2, Murat Baykara2, Naci Topaloğlu3
1Radyoloji, Doç.Dr.
2Radyoloji,Araş.Gör.Dr.
3Pediatri, Araş.Gör.Dr.

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonları infantil dönemde konjenital ve edinsel olarak görülebilir. Kemik tutulumu nadirdir. Konjenital enfeksiyonlarda uzun kemiklerde kereviz sapı (“Celery stalking”) denilen ve kemiğin uzun aksı boyunca izlenen, radyoopak ve radyolüsen alanlar bulunur. Tübüler ve yassı kemiklerde periostal elevasyonlar ise edinsel CMV enfeksiyonlarında oldukça nadir bir bulgu olarak saptanabilir. Bu yazıda edinsel CMV enfeksiyonu tanısı alan ve humeral, femoral ve kostal periostal elevasyonlar izlenen bir olgunun radyografik bulgularını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Periost, Sitomegalovirüs enfeksiyonları

Ö. İbrahim Karahan, Ertuğrul Mavili, Murat Baykara, Naci Topaloğlu. Diffuse Periosteal Elevation Due To Acquired Cytomegalovirus Infection. J Clin Pract Res. 2003; 25(3): 166-169

Corresponding Author: Ö. İbrahim Karahan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale