E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 6 Year : 2023
Evaluation of Occupational Injury Cases in the Department of Forensic Medicine, Ankara University Medical Faculty Between 1993-2003 [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2006; 28(1): 1-6

Evaluation of Occupational Injury Cases in the Department of Forensic Medicine, Ankara University Medical Faculty Between 1993-2003

Gürol Cantürk, Burcu Eşiyok, Hacer Yaşar, Bülent Doğan, Hamit Hancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Ankara

Purpose: In this study, occupational injury cases admitted to the Department of Forensic Medicine, Ankara University Medical Faculty and official forensic reports after the obligatory examinations were analysed in terms of sex, age, time, trauma location, and rate of disability.

Material and Methods: This study is composed of all individuals with occupational injuries who had been examined in order to determine individual percent OF disability by The Department of Forensic Medicine, Ankara University Medical Faculty between July 1, 1993- June 30, 2003. Thirty-two people were included in the study, 31 male and 1 female.

Results: The results indicated that the age group with the greatest number (31.1%) of trauma was between 31-40 years. The most common location of injury was in the hand (43.7%). The most common disability was joint ankylosis (33.3%).

Conclusion: 42.8% of cases had 31.0% or higher ratio of disability. We compared our results with other studies in the literature.

Keywords: Accident, occupational, Disability, Trauma

İş Kazası Nedeniyle 1993-2003 Yılları Arasında Aütf Adli Tıp Anabilim Dalına Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

Gürol Cantürk, Burcu Eşiyok, Hacer Yaşar, Bülent Doğan, Hamit Hancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Ankara

Amaç: Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran ve muayenesi yapılarak rapor düzenlenen iş kazası olgularının yaş, cinsiyet, travma lokalizasyonu ve maluliyet oranı yönünden analizi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 1 Temmuz 1993-30 Haziran 2003 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına iş kazası geçirmesi nedeniyle başvuran ve maluliyet oranları hesaplanan 32 olguya ait raporlar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olgularımızın %96.9 (n=31) erkek ve %3.1(n=1) kadındı. 31-40 yaş grubundaki olgular % 31.1 oranı ile ilk sırada gelmektedir. %43.7 ile el, en çok etkilenen vücut bölgesi olarak saptanmıştır. Maluliyette dikkate alınan lezyonlarda %33.3 lük oranla eklem ankilozları ilk sırada gelmektedir.

Sonuç: Tüm olguların %42.8'inin maluliyet oranı %31.0 ve üzeridir. Elde edilen veriler literatürde yer alan çalışmalarla karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, Maluliyet, Travma

Gürol Cantürk, Burcu Eşiyok, Hacer Yaşar, Bülent Doğan, Hamit Hancı. Evaluation of Occupational Injury Cases in the Department of Forensic Medicine, Ankara University Medical Faculty Between 1993-2003. J Clin Pract Res. 2006; 28(1): 1-6

Corresponding Author: Gürol Cantürk
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale