E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 5 Year : 2023
Ocular Findings in A Case With Hallermann-Streiff Syndrome [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2003; 25(4): 208-210

Ocular Findings in A Case With Hallermann-Streiff Syndrome

Ayşe Öner1, Tamer Güneş1, Berrin Karaman1, Mehmet Köse2, Hakkı Doğan1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri, Kayseri

Hallermannn-Streiff syndrome is a rare congenital syndrome. This syndrome is usually sporadic and characterized by a bird-like face, mandibular and maxillary hypoplasia, ocular and dental abnormalities, skin atrophy and short stature. In this report the clinical characteristics of an 11 year old case were presented.

Keywords: Eye, Syndrome, Hallermann's syndrome

Hallermann Streiff Sendromlu Bir Olguda Göz Bulguları

Ayşe Öner1, Tamer Güneş1, Berrin Karaman1, Mehmet Köse2, Hakkı Doğan1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri, Kayseri

Hallermann-Streiff sendromu oldukça nadir görülen bir konjenital sendromdur. Genelde sporadik olarak ortaya çıkan bu sendrom kusa benzer yüz görünümü, mandibula ve maksilla hipoplazisi, göz ve diş anomalileri, deri atrofisi ve ufak vücut yapısı ile karakterizedir. Bu yazıda 11 yaşındaki bir olgunun klinik özellikleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göz, Sendrom, Hallermann sendromu

Ayşe Öner, Tamer Güneş, Berrin Karaman, Mehmet Köse, Hakkı Doğan. Ocular Findings in A Case With Hallermann-Streiff Syndrome. J Clin Pract Res. 2003; 25(4): 208-210

Corresponding Author: Ayşe Öner
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale