E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 1 Issue : 3
JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH - J Clin Pract Res: 1 (3)
Volume: 1  Issue: 3 - 1979
REVIEW
1.
Tıp Eğitimimiz ve Çağdaş Tıp Eğitimi
Haluk Yetkin
Pages 103 - 108
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
2.
Proksimal Gastrik Vagotominin Mide Mukozal Bariyeri Üzerine Etkisi
Seyfi Akşehirli
Pages 109 - 114
Abstract |Full Text PDF

3.
Kayseri ve Yöresinde Paraziter Hastalıklardan Korunma
Yaşar Çıtak, Yusuf Özbal
Pages 115 - 120
Abstract |Full Text PDF

4.
Gastroenteritli Olgulardan İzole Edilen Bazı Patojen Escherichia Coli Serotipleri
Yusuf Özbal, Mustafa Öztürk, Meral Öner
Pages 121 - 128
Abstract |Full Text PDF

5.
Kayseri İlinin Bir Köyünde Şark Çıbanı Endemisi
Hüseyin Sipahioğlu, Yusuf Özbal
Pages 129 - 137
Abstract |Full Text PDF

6.
Tonsilitisin Etiyolojisinde Virüslerin Rolü
Yusuf Özbal, Kuten Kurtkan
Pages 139 - 149
Abstract |Full Text PDF

7.
Değişik Bir Sağlık Sorunu: İlaç İsrafı
Osman Günay, Çağatay Güler
Pages 151 - 155
Abstract |Full Text PDF

8.
Kronik Anal Fissür Tedavisinde Yeni Bir Teknik
Seyfi Akşehirli
Pages 157 - 161
Abstract |Full Text PDF

9.
Demir Yetersizliği Anemisi ve Adet Görme
Hikmet Pekcan
Pages 163 - 167
Abstract |Full Text PDF

10.
Kayseri Yöresinde Rahim İçi Araç Kullanan Kadınlarda Rahim İçi Araç Sonlanmaları
S. Bölükbaşı, H. Pekcan, S. Parkan, G. Pekcan, M. Aykut
Pages 169 - 175
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale