E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 8 Issue : 2
JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH - J Clin Pract Res: 8 (2)
Volume: 8  Issue: 2 - 1986
OTHER
1.Frontmatters

Pages 1 - 3
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
2.
Çinko Eksikliği Oluşturulan Ratlarda Büyüme Hormonunun Epifiz Büyüme Plağı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selim Kurtoğlu, T. Ercan Patıroğlu, S. Eyüp Karakaş, Enver Hasanoğlu, Mehmet Karatoy
Pages 133 - 144
Abstract |Full Text PDF

3.
Sodyum Deoksikolat, Mağnezyum Hidroksit ve Aminofilin İhtiya Eden Perfüzatların Jejunal Lup Dializinde Üre ve Kreatinin Klirensine Etkileri
Mehmet Yücesoy, Enver Hasanoğlu, Çiğdem Özesmi, Nihat Bengisu, Muzaffer Üstdal
Pages 145 - 159
Abstract |Full Text PDF

4.
Testesteron Propionat ve Ketotifen'in Stres Ülseri Oluşumuna ve Gastrik Mukozal Mast Hücresi Degranülasyonuna Etkileri
Mehmet Yücesoy, Tahir E. Patıroğlu, Çiğdem Özesmi, Ömür Gönen
Pages 161 - 169
Abstract |Full Text PDF

5.
İntestinal Amebiaziste Kanda ve Jejunal Biyopside T ve B Lenfosit Oranları
Mehmet Yücesoy, Ömür Gönen, Yusuf Özbal, Hüseyin Kılıç
Pages 171 - 177
Abstract |Full Text PDF

6.
Çocukluk Çağı Hepatitlerinde Etyolojiye Yönelik Bir Çalışma
M. Akif Özdemir, Yusuf Özbal, Enver Hasanoğlu
Pages 179 - 184
Abstract |Full Text PDF

7.
Pantopaque Myelografi
Aydın Paşaoğlu, Abdülvahap Gök, Hidayet Akdemir, Ahmet Yıldızhan
Pages 185 - 190
Abstract |Full Text PDF

8.
Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Cerrahi Tedavi Sonuçları
Yücel Arıtaş, Ümit Topaloğlu, Nihat Bengisu, Metin Şen, Yaşar Yeşilkaya
Pages 191 - 201
Abstract |Full Text PDF

9.
Benıgn Meme Hastalıklarının Tedavisinde Bromocrıptıne'nin Rolü
Ümit Topaloğlu, Yücel Arıtaş, Nihat Bengisu, Metin Şen, Yaşar Yeşilkaya
Pages 203 - 207
Abstract |Full Text PDF

10.
İlaç Alerjilerinde Oluşan Anaflatik Reaksiyonda Çinkonun Mast Hücreleri Üzerine Olan Etkisi
Levent Akkaya, Ertan Kara, Süleyman Balkanlı, Metin Şen
Pages 209 - 215
Abstract |Full Text PDF

11.
Stres Kırıkları
Mahir Gülşen, Tolgan Keskin
Pages 217 - 225
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
12.
Tethered Kord Sendromu
Ahmet Yıldızhan, Abdülvahap Gök, Aydın Paşaoğlu, Cem Orhon
Pages 227 - 234
Abstract |Full Text PDF

13.
İki Subungual Osteokondroma vak'ası
Özcan Aşçıoğlu, M. Akif Özdemir, Arslan Mayda
Pages 235 - 239
Abstract |Full Text PDF

14.
İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis (Bir Vaka Dolayısiyle)
Mustafa Kendirci, M. Adnan Öztürk, Alev Hasanoğlu
Pages 241 - 245
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale