E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 27 Issue : 3
Erciyes Medical Journal Pheochromocytoma Presenting with Polydipsia And Polyuria In A Child [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 128-131

Pheochromocytoma Presenting with Polydipsia And Polyuria In A Child

Ali Baykan1, Nazmi Narin1, Mustafa Kendirci1, Mustafa Akçakuş1, Mustafa Küçükaydın2, Tahir Patıroğlu3
1Departments of Erciyes University Faculty of Medicine, Pediatrics, Kayseri, Turkey
2Departments of Erciyes University Faculty of Medicine, Pediatric Surgery, Kayseri, Turkey
3Departments of Erciyes University Faculty of Medicine, Pathology, Kayseri, Turkey

Pheochromocytomas are rare tumors in childhood and can mimic many unrelated diseases due to their various presenting symptoms. While hypertension is the most prevalent finding of pheochromocytomas, polyuria and polydipsia are rare and interesting symptoms. In this study we presented a child with unilateral pheochromocytoma, whose first symptoms were polyuria-polydipsia, and hypertension, which were important clues for pheochromocytoma. With the help of clinical and laboratory findings, patient was diagnosed as pheochromocytoma and referred to surgery; with the removal of the tumor the symptoms disappeared. When the family members were screened for multiple endocrine neoplasia (MEN) syndromes, a bilateral pheochromocytoma was diagnosed in his sister and she was also operated on immediately. In this article we emphasized that polyuria-polydipsia may be the first symptoms of pheochromocytoma in children, the importance of blood pressure measurement in initial physical examination and the familial pattern of pheochromocytoma.

Keywords: Pheochromocytoma, polyuria, child, hypertension

Poliüri ve Polidipsi İle Gelen Feokromasitomalı Çocuk: Olgu Sunumu

Ali Baykan1, Nazmi Narin1, Mustafa Kendirci1, Mustafa Akçakuş1, Mustafa Küçükaydın2, Tahir Patıroğlu3
1Departments of Erciyes University Faculty of Medicine, Pediatrics, Kayseri, Turkey
2Departments of Erciyes University Faculty of Medicine, Pediatric Surgery, Kayseri, Turkey
3Departments of Erciyes University Faculty of Medicine, Pathology, Kayseri, Turkey

Feokromositoma çocukluk çağında nadir görülen tümörlerdendir ve farklı semptomları ile birçok hastalığı taklit edebilir. Hipertansiyon feokromositomada en sık bulgu olmasına rağmen, poliüri-polidipsi nadir ve ilginç semptomlardır. Bu yazıda tek taraflı feokromositomalı, ilk semptomu poliüri-polidipsi olan ve fizik muayenede hipertansiyon tespit edilen vaka takdim edilmiştir. Klinik ve laboratuar bulguları ile tanı konulan olguda cerrahi rezeksiyon sonrası bulgu ve belirtiler kayboldu. Multipl endokrin neoplazi (MEN) açısından aile bireyleri tarandı ve kız kardeşine de feokromositoma tanısı konularak opere edildi. Bu makale ile poliüri ve polidipsinin feokromositomanın ilk semptomları olabileceğini, ilk muayenede tansiyon ölçülmesinin önemini ve feokromositomanın ailesel olabileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Feokromositoma, poliüri, çocuk, hipertansiyon

Ali Baykan, Nazmi Narin, Mustafa Kendirci, Mustafa Akçakuş, Mustafa Küçükaydın, Tahir Patıroğlu. Pheochromocytoma Presenting with Polydipsia And Polyuria In A Child. J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 128-131

Corresponding Author: Ali Baykan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale