E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 20 Issue : 4
Erciyes Medical Journal Laboratory Investigation of a Case with Hyperammonemia [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 277-282

Laboratory Investigation of a Case with Hyperammonemia

M Ferit Gürsu1, Saadet Akarsu2, Fikret Karataş3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Elazığ, Türkiye

Keywords: Enzyme, Urea, Hyperammonemia.

Bir Hiperammonemi Vakasının Laboratuvar İncelenmesi

M Ferit Gürsu1, Saadet Akarsu2, Fikret Karataş3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Elazığ, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Enzim, Üre, Hiperammonemi.

M Ferit Gürsu, Saadet Akarsu, Fikret Karataş. Laboratory Investigation of a Case with Hyperammonemia. J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 277-282

Corresponding Author: M Ferit Gürsu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale