E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 8 Issue : 2
Erciyes Medical Journal [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1986; 8(2): 161-169

Testesteron Propionat ve Ketotifen'in Stres Ülseri Oluşumuna ve Gastrik Mukozal Mast Hücresi Degranülasyonuna Etkileri

Mehmet Yücesoy1, Tahir E. Patıroğlu, Çiğdem Özesmi, Ömür Gönen


Mehmet Yücesoy, Tahir E. Patıroğlu, Çiğdem Özesmi, Ömür Gönen. Testesteron Propionat ve Ketotifen'in Stres Ülseri Oluşumuna ve Gastrik Mukozal Mast Hücresi Degranülasyonuna Etkileri. J Clin Pract Res. 1986; 8(2): 161-169

Corresponding Author: Mehmet Yücesoy
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale