E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Erciyes Medical Journal [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1985; 7(1): 51-60

Bipolar Affektif Hastalıkta Plazma İyonize Kalsiyum Seviyesinin Lityum İle Yükselmesi

Seher Sofuoğlu1, Recep Üçyiğit, Gürsel Tanrıkulu, İsmail Gökşen


Seher Sofuoğlu, Recep Üçyiğit, Gürsel Tanrıkulu, İsmail Gökşen. Bipolar Affektif Hastalıkta Plazma İyonize Kalsiyum Seviyesinin Lityum İle Yükselmesi. J Clin Pract Res. 1985; 7(1): 51-60

Corresponding Author: Seher Sofuoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale