E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 15 Issue : 2
Erciyes Medical Journal Erythropoietin Treatment In Anaemia Of Chronic Renal Failure [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1993; 15(2): 114-116

Erythropoietin Treatment In Anaemia Of Chronic Renal Failure

Ruhan Düşünsel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri


Kronik Böbrek Yetmezliği Anemisinde Eritropotein Tedavisi

Ruhan Düşünsel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri


Ruhan Düşünsel. Erythropoietin Treatment In Anaemia Of Chronic Renal Failure. J Clin Pract Res. 1993; 15(2): 114-116

Corresponding Author: Ruhan Düşünsel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale