E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 27 Issue : 3
Erciyes Medical Journal Retinopathy of Prematurity: Results of 2 Years Follow Up [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 104-109

Retinopathy of Prematurity: Results of 2 Years Follow Up

Ayşe Öner1, Abdullah Özkırış1, Tamer Güneş2, Sarper Karaküçük1, Kuddusi Erkılıç1, Neşide Çetin2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast.ABD. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hast.ABD. Kayseri

Purpose: To investigate the incidence and development of retinopathy of prematurity (ROP) in premature infants followed up in our clinic.

Patients and Method: Three hundred and six infants who were primarily referred from the Prematurity Unit of Pediatrics department between September 2001-September 2003 were followed up. Gestational age and birth weight of the infants were recorded.

Results: ROP developed in 64 (20.9 %) of 306 infants. The distribution of ROP according to its stages was as follows: stage I in 49 infants, stage II in 13 and stage IV-V in two. The birth weight of the infants was between 640-3900 gr (mean: 1504.27 ±499.09 gr), gestational age was between 26-37 (mean: 31.35±3.5 weeks) weeks.

Conclusion: With better standards in premature units and with increased survival rate of low gestational age and low birth weight infants, the incidence of ROP also increased. All of the preterm babies with a birth weight under 1500 gr and a gestational age under 32 weeks should be followed for ROP.

Keywords: Retinopathy of prematurity, risk factors

Prematüre Retinopatisi: 2 Yıllık Tarama Sonuçlarımız

Ayşe Öner1, Abdullah Özkırış1, Tamer Güneş2, Sarper Karaküçük1, Kuddusi Erkılıç1, Neşide Çetin2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast.ABD. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hast.ABD. Kayseri

Amaç: Kliniğimizde takip edilen prematüre bebeklerde prematüre retinopatisi (PR) sıklığını ve seyrini belirlemek.

Hastalar ve Yöntem: Eylül 2001-Eylül 2003 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü Yeni Doğan Ünitesinde bulunan ya da Göz Hastalıkları kliniğine gönderilen 306 prematüre bebeğin takipleri gerçekleştirildi. Takipler sırasında bebeklerin doğum haftası ve doğum kilosu kaydedildi.

Bulgular: Takip edilen 306 prematüre bebeğin 64 (% 20.9) tanesinde prematüre retinopatisi gelişti. Retinopati saptanan bebeklerden 49 tanesi evre I, 13 tanesi evre II, 2 tanesi evre IV-V idi. Bebeklerin doğum ağırlığı 640-3900 (ortalama 1504.27 ±499.09 ) gr, doğum haftaları 26-37 (ortalama31.35±3.5 ) hafta arasında değişmekte idi.

Sonuç: Yeni doğan ünitelerindeki koşulların iyileşmesiyle birlikte bebeklerin yaşam şanslarının artması, PR görülme sıklığını arttırmaktadır. Otuz iki haftadan önce ve 1500 gramın altında doğan tüm prematüre bebeklerin PR açısından takibi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi, risk faktörleri

Ayşe Öner, Abdullah Özkırış, Tamer Güneş, Sarper Karaküçük, Kuddusi Erkılıç, Neşide Çetin. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 Years Follow Up. J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 104-109

Corresponding Author: Ayşe Öner
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale