E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 25 Issue : 3
Erciyes Medical Journal A Case of Rhabdomyosarcoma With Widespread Metastasis [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2003; 25(3): 161-165

A Case of Rhabdomyosarcoma With Widespread Metastasis

Fatih Erbey1, İbrahim Bayram1, Atilla Tanyeli1, Oğuz Canan1, İlgen Şaşmaz1, Bülent Antmen1, Süreyya Soyupak2, Nurdan Tunalı3, Yurdanur Kılınç1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Adana

A 9 year-old-boy was admitted to hospital with complaints of cough and weight loss. Physical examination revealed findings of decreased respiration and multiple lymphadenopathy in cervical, left axiller and right inguinal regions. He had a tumor mass on his penis. Computed tomography showed that in the lung (paranchima and pleura), mediastinal and abdominal soft tissue masses were present having diameters between 1 and 5 cm. Biopsy specimen revealed embryonal rhabdomyosarcoma. He was administered Vincristine, Ifosphamide and Etoposide treatment. He is currently alive and healthy at his 14th month of follow-up.

Keywords: Ifosphamide and Etoposide (VIE),Rhabdomyosarkom, RMS, Rhabdomyosarkom with widespread metastasis, Vincristine

Yaygın Metastazları Olan Rabdomiyosarkomlu Bir Olgu

Fatih Erbey1, İbrahim Bayram1, Atilla Tanyeli1, Oğuz Canan1, İlgen Şaşmaz1, Bülent Antmen1, Süreyya Soyupak2, Nurdan Tunalı3, Yurdanur Kılınç1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Adana

Dokuz yaşında erkek hasta, bir ay içinde beş kilogram zayıflama ve kuru öksürük şikayetleri ile başvurdu. Olgunun fizik incelemesinde, akciğerde solunum sesleri azalmış, servikal, sol aksiller, sağ inguinal bölgede çok sayıda ve çeşitli boyutlarda lenfadenopati ve peniste kitle saptandı. Yapılan tetkiklerde mediastende, akciğerde(parankiminde ve plevrada), batında (yaygın olarak ve perineye kadar uzanan) değişik boyutlarda, en büyüklerinin çapı 5 cm'e ulasan lobüle konturlu düşük dansiteli yumuşak doku kitleleri izlenmekteydi. Olgudan alınan biyopsi sonucunda embrional rhabdomyosarkom tanısı kondu. Tedavi olarak Vinkristin, İfosfamid ve Etoposid uygulandı. Olgu ikinci ayında yapılan değerlendirmede remisyona girdiği tespit edildi. Halen 14. ayda ve tedavisi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etoposid, Fosfamid, Rabdomiyasaikom, Viukristiu

Fatih Erbey, İbrahim Bayram, Atilla Tanyeli, Oğuz Canan, İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Süreyya Soyupak, Nurdan Tunalı, Yurdanur Kılınç. A Case of Rhabdomyosarcoma With Widespread Metastasis. J Clin Pract Res. 2003; 25(3): 161-165

Corresponding Author: Fatih Erbey
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale