E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 20 Issue : 4
Erciyes Medical Journal Chlamydial Infections and Their Laboratory Diagnoses [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 287-292

Chlamydial Infections and Their Laboratory Diagnoses

Ayşegül Yıldırım1, Ümran Soyoğul Gürer2, Adile Çevikbaş2, Efe Onganer1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Keywords: Chlamydia Trachomatis, Infection, Polymerase Chain Reaction, Epidemiology.

Klamidiyal Enfeksiyonlar ve Laboratuvar Tanı Yöntemleri

Ayşegül Yıldırım1, Ümran Soyoğul Gürer2, Adile Çevikbaş2, Efe Onganer1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Klamidya Trachomatis, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, İnfeksiyon, Epidemiyoloji.

Ayşegül Yıldırım, Ümran Soyoğul Gürer, Adile Çevikbaş, Efe Onganer. Chlamydial Infections and Their Laboratory Diagnoses. J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 287-292

Corresponding Author: Ayşegül Yıldırım
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale