E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Erciyes Medical Journal [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1979; 1(2): 63-69

Bronşiyal Semptomlarin Değerlendirilmesinde Asetilkolin İnhalasyon Testi

M. Özesmi
Kayseri Üni. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi


M. Özesmi. Bronşiyal Semptomlarin Değerlendirilmesinde Asetilkolin İnhalasyon Testi. J Clin Pract Res. 1979; 1(2): 63-69

Corresponding Author: M. Özesmi
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale