E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 13 Issue : 1
Erciyes Medical Journal [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1991; 13(1): 101-107

Ön Koldaki Extensor Kasların Varyasyonlarının ve Bulunan Extra Kasların Anatomik Yönden İncelenmesi

Kenan Aycan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti


Kenan Aycan. Ön Koldaki Extensor Kasların Varyasyonlarının ve Bulunan Extra Kasların Anatomik Yönden İncelenmesi. J Clin Pract Res. 1991; 13(1): 101-107

Corresponding Author: Kenan Aycan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale