E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 1 Issue : 3
Erciyes Medical Journal [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1979; 1(3): 109-114

Proksimal Gastrik Vagotominin Mide Mukozal Bariyeri Üzerine Etkisi

Seyfi Akşehirli
Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fak. Genel Cerrahi Öğretim Görevlisi


Seyfi Akşehirli. Proksimal Gastrik Vagotominin Mide Mukozal Bariyeri Üzerine Etkisi. J Clin Pract Res. 1979; 1(3): 109-114

Corresponding Author: Seyfi Akşehirli
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale