E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 20 Issue : 4
Erciyes Medical Journal re: ''Complications of Otitis Media'' Çankaya H et al., Erciyes Medical Journal 19(3) 152-156 [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 293-293

''Otitis Medianın Komplikasyonları'' Çankaya H ve Ark., Erciyes Tıp Dergisi 19(3) 152-156, 1997 Hakkında

İsmail Külahlı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye


İsmail Külahlı. re: ''Complications of Otitis Media'' Çankaya H et al., Erciyes Medical Journal 19(3) 152-156. J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 293-293

Corresponding Author: İsmail Külahlı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale