E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 25 Issue : 3
Erciyes Medical Journal Effect of Aging On Emotional Learning And Memory In Male Mice Used As Animal Model of Anxiety [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2003; 25(3): 118-121

Effect of Aging On Emotional Learning And Memory In Male Mice Used As Animal Model of Anxiety

Ayşegül Küçük1, Asuman Gölgeli2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Araş.Gör.Dr. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Prof.Dr. Kayseri

Purpose: The aim of this study was to evaluate learning and memory in the elevated male T-maze, used as the animal model of anxiety. Inhibitory avoidance representing learned fear (emotional learning) is measured by recording the time taken to leave the enclosed arm in 3 consecutive trials. Unconditioned fear (initial fear) is evaluated by recording the time to escape from the open arm, associated with panic disorder.

Materials and Methods: Elevated T-maze consists of 3 arms of equal dimension elevated 38.5 cm from the floor. Young adult (3 month old) and aged (18 month old) mice were used in the experiment.

Results: The avoidance 1 and 2 latency increased in both the young and aged rats. Baseline latency did not change with age although inhibitory avoidance latency shortened in the aged rats. Escape latency was much shorter in the young rats than in the aged rats.

Conclusion: These results showed that the latency of avoidance and escape responses reflected two types of fear/anxiety and differed with age; learned fear improved and escaped latency shortened in the aged rats. Therefore, there were significant differences between young and aged rats in the performance of behavioral tasks in the elevated T-maze. Learned and initial fear were distributed by aging so we concluded that age can effect behaviour in animal models.

Keywords: Aged, Anxiety, Mice, Short-term memory

Anksiyete Modeli Oluşturulan Erkek Farelerde Yaşlanmanın Emosyonel Öğrenme ve Hafızaya Etkisi

Ayşegül Küçük1, Asuman Gölgeli2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Araş.Gör.Dr. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Prof.Dr. Kayseri

Amaç: Anksiyete modeli oluşturmak için kullanılan yükseltilmiş T-labirent ile, genç ve yaşlı farelerde, korkuya bağlı öğrenme ve hafızanın test edilmesi amaçlanmıştır. Korkuya bağlı öğrenmeyi (emosyonel öğrenme) yansıtan şartlı sakınma cevapları (inhibitory avoidance), ardışık 3 deneme boyunca hayvanın kapalı kolu terk etme süresidir. Şartsız korkuyu (doğal korku) yansıtan kaçma cevabı ise, açık kolu terk etme süresidir ve panik davranışla ilişkilidir.

Gereç ve Yöntem: Yükseltilmiş T-labirent yerden 38.5 cm yükseklikte, biri kapalı ikisi açık olan üç kollu bir düzenektir. Deneylerde genç yetişkin (3 ay) ve yaşlı erkek fare (18 ay sonrası) kullanılmıştır.

Bulgular: Genç ve yaşlı farelerin bazal çıkma süresine göre sakınma 1 ve 2 süreleri uzamış gençlerde bu uzama gençlerde her ikisi içinde anlamlı iken, yaşlılarda sakınma 2 anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bazal çıkma süreleri yaşlılıkla değişmezken, yaşlı farelerde sakınma cevapları kısalmıştır. Yaşlı fareler daha kısa süreli kaçma cevabı göstermiştir.

Sonuç: Bulgularımız iki ayrı korkuya farelerin yaşlanmayla farklı cevap oluşturduğunu, yaşlılarda inhibitör sakınma cevapları kısaldığı için korkuya bağlı öğrenmenin zorlaştığını göstermektedir. Kaçma cevapları karşılaştırıldığında ise yaşlıların daha çabuk panik davranış sergiledikleri görülmektedir. Yaşlanmayla öğrenilmiş ve doğal korku bozulduğundan hayvan modellerinde davranışın yaştan etkilenebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Fare, Kısa süreli hafıza,Yaşlılık

Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli. Effect of Aging On Emotional Learning And Memory In Male Mice Used As Animal Model of Anxiety. J Clin Pract Res. 2003; 25(3): 118-121

Corresponding Author: Ayşegül Küçük
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale