E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 20 Issue : 4
Erciyes Medical Journal Evaluation of the Treatment Results of 46 Cases with Laryngeal Carcinoma [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 244-248

Evaluation of the Treatment Results of 46 Cases with Laryngeal Carcinoma

Serdar Soyuer1, Eray Karahacıoğlu1, Bünyamin Kaplan1, Ercihan Güney2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Keywords: Neoplasms, Larynx, Radiotherapy.

Larenks Kanserli 46 Olgunun Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Serdar Soyuer1, Eray Karahacıoğlu1, Bünyamin Kaplan1, Ercihan Güney2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Neoplazmlar, Larenks, Radyoterapi.

Serdar Soyuer, Eray Karahacıoğlu, Bünyamin Kaplan, Ercihan Güney. Evaluation of the Treatment Results of 46 Cases with Laryngeal Carcinoma. J Clin Pract Res. 1998; 20(4): 244-248

Corresponding Author: Serdar Soyuer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale