E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 28 Issue : 3
Erciyes Medical Journal Ossifying Fibromyxoid Tumor: A Case Report [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2006; 28(3): 152-154

Ossifying Fibromyxoid Tumor: A Case Report

Aylin Orgen Çallı1, Murat Doğan2, Mine Tunakan Öztop1, Tuğba Doğruluk2, Kutsal Yörükoğlu3
1İzmir Atatürk Eğt. ve Araşt. Hast. Patoloji Bölümü, İzmir, Turkey
2Atatürk Eğt. ve Araşt. Hast. Patoloji Bölümü, İzmir, TURKEY
3Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. Patoloji AD, İzmir, Turkey

Ossifying fibromyxoid tumor of soft parts (OFT) is a distincly unusual tumor that typically occurs in the deep subcutis of adults. We report the case of a 63-year-old male patient whose tumour arose at the posterior of the leg and microscopically showed a shell of lamellar bone, at the tumor-host interface and was composed of uniform round cells often surrounded by a lacuner space. Immunohistochemically, tumor cells were positive for S- 100 protein, Leu-7, GFAP and vimentin. Being extremely rare, an ossifying fibromyxoid tumor case is presented with a review of the literature, along with its clinical and histopathological features.

Keywords: Fibromyxomas, myxofibroma, Immunohistochemistry

Ossifiyen Fibromiksoid Tümör: Olgu Sunumu

Aylin Orgen Çallı1, Murat Doğan2, Mine Tunakan Öztop1, Tuğba Doğruluk2, Kutsal Yörükoğlu3
1İzmir Atatürk Eğt. ve Araşt. Hast. Patoloji Bölümü, İzmir, Turkey
2Atatürk Eğt. ve Araşt. Hast. Patoloji Bölümü, İzmir, TURKEY
3Dokuz Eylül Ün. Tıp Fak. Patoloji AD, İzmir, Turkey

Ossifiyen fibromiksoid tümör (OFT) oldukça nadir görülen ve tipik olarak erişkinlerde derin subkutan doku yerleşimli bir tümördür. Bu makalede bacak arka yüzünde yerleşim gösteren, mikroskobik olarak komşu dokudan lameller kemik ile ayrılan ve laküner bir boşluğu çevreleyen uniform yuvarlak hücrelerden oluşan lezyonu bulunan 63 yaşında erkek olgu tartışıldı. Tümör hücreleri immünohistokimyasal olarak S-100, Leu-7, GFAP ve vimentin pozitifdi. Oldukça nadir görülmesi nedeniyle, ossifiyen fibromiksoid tümör tanısı alan olguda klinik ve histopatolojik özellikler literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Fibromiksomalar, mikrofibroma, İmmünohistokimya

Aylin Orgen Çallı, Murat Doğan, Mine Tunakan Öztop, Tuğba Doğruluk, Kutsal Yörükoğlu. Ossifying Fibromyxoid Tumor: A Case Report. J Clin Pract Res. 2006; 28(3): 152-154

Corresponding Author: Aylin Orgen Çallı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale