E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 16 Issue : 4
Erciyes Medical Journal Evaluation of in Vitro Resistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains Against Antituberculosis with Bactec TB System [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 1994; 16(4): 352-354

Evaluation of in Vitro Resistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains Against Antituberculosis with Bactec TB System

Mustafa Özcan, A. Nedret Koç, M. Sait Yıldırım, Şir Ahmet Fazlı, Yusuf Özbal
Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri


Hızlı Sonuç Veren Bactec TB Sistemle Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Antitüberkülotiklere karşı in Vitro Direnç Durumunun Değerlendirilmesi

Mustafa Özcan, A. Nedret Koç, M. Sait Yıldırım, Şir Ahmet Fazlı, Yusuf Özbal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri


Mustafa Özcan, A. Nedret Koç, M. Sait Yıldırım, Şir Ahmet Fazlı, Yusuf Özbal. Evaluation of in Vitro Resistance of Mycobacterium Tuberculosis Strains Against Antituberculosis with Bactec TB System. J Clin Pract Res. 1994; 16(4): 352-354

Corresponding Author: Mustafa Özcan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale