E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 24 Issue : 1
Erciyes Medical Journal Surgical Site Infection Due To Corynebacterıum Jeikeium: A Case Report [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2002; 24(1): 48-51

Surgical Site Infection Due To Corynebacterıum Jeikeium: A Case Report

Orhan Yıldız1, Bilgehan Aygen1, Mehmet Doğanay1, Bülent Sümerkan1, Cemal Kahraman2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları,
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi

A coronary by-pass operation was performed on a 50 year-old patient four months ago. Surgical site infection occurred in the sternum. Corynebacterium jeikeium (C. jeikeium) was isolated from drainage material. This isolate was resistant to most antibiotics. Teicoplanin was administered for the treatment. The patient died because of mediastinitis, nosocomial pneumonia and congestive heart failure. The case was presented and discussed since it was due to a rare cause of surgical site infection.

Keywords: Corynebacterium, Surgical wound infection

Corynebacterium Jeikeium'a (C. Jeikeium) Bağlı Cerrahi Alan İnfeksiyonu: Bir Olgu Sunusu

Orhan Yıldız1, Bilgehan Aygen1, Mehmet Doğanay1, Bülent Sümerkan1, Cemal Kahraman2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları,
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi

Dört ay önce koroner by-pass operasyonu geçiren 50 yaşindaki erkek hastada sternotomi yerinde cerrahi alan infeksiyonu gelişti. Yara akıntı kültüründe Corynebacterium jeikeium (C. jeikeium) izole edildi. Etken bir çok antibiyotiğe dirençliydi. Tedavide teikoplanin verildi. Hasta mediastinit, nozokomiyal pnömoni ve kalp yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Olgu, ender görülmesi nedeniyle sunuldu ve tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi yara infeksiyonu, Corynebacterium

Orhan Yıldız, Bilgehan Aygen, Mehmet Doğanay, Bülent Sümerkan, Cemal Kahraman. Surgical Site Infection Due To Corynebacterıum Jeikeium: A Case Report. J Clin Pract Res. 2002; 24(1): 48-51

Corresponding Author: Orhan Yıldız
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale