E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : Issue :
Erciyes Medical Journal Doxylamine Succinate Overdose: Case Report and Literature Review [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2011; 33(2): 141-144

Doxylamine Succinate Overdose: Case Report and Literature Review

Secgin Soyuncu, Yildiray Cete, Alp Aydin
Department of Emergency Medicine Akdeniz University

Doxylamine succinate is an antihistamine of the ethanolamine class and commonly used as a nighttime sleep aid in the short-term management of insomnia. It is also used in combination with antitussive and decongestant agents for the temporary relief of common cold symptoms. There are few issues related with doxylamine succinate monointoxication in the literature and they are mostly associated with rhabdomyolysis. In this case report, we aim to overview a doxylamine succinate monointoxication case which seen rarely in the literature and make a review related with doxylamine succinate overdose.

Keywords: Intoxication, Doxylamine; Overdose.

Doksilamin Suksinat Aşırı Alımı: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Secgin Soyuncu, Yildiray Cete, Alp Aydin
Department of Emergency Medicine Akdeniz University

Doksilamin süksinat, etanolamin grubundan sedatif ve antikolinerjik etkileri olan bir antihistaminiktir. Genellikle uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan kısa etkili bir ilaçtır. Tek başına kullanılabildiği gibi soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlarla da kombine halde bulunabilmektedir. Literatürde tek başına doksilamin süksinat intoksikasyonu ile ilgili az sayıda yayın bulunmakta ve bunların çoğunluğunu da rabdomiyoliz meydana gelen olgular oluşturmaktadır. Bizim amacımız literatürde az sayıda olan ancak ölüm ve ciddi komplikasyonlar ile karşımıza çıkabilen doksilamin süksinat aşırı alımı olan bir olguyu incelemek ve doksilamin süksinat intoksikasyonu ile ilgili olarak literatürü gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı Alım, Doksilamin, İntoksikasyon

Secgin Soyuncu, Yildiray Cete, Alp Aydin. Doxylamine Succinate Overdose: Case Report and Literature Review. J Clin Pract Res. 2011; 33(2): 141-144

Corresponding Author: Secgin Soyuncu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale