The comparison of absorbable and nonabsorbable suture materials in vascular anastomosis of the growing dogs
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye
J Clin Pract Res 1994; 16(1): 36-41
Full Text PDF (Turkish)


Gelişmekte Olan Köpeklerim Vasküler Anastomozlarında Absorbe Olan ve Olmayan Sütür Materyellerinin Karşılaştırılması
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye
Journal of Clinical Practice and Research 1994; 1(16): 36-41