re: ''Complications of Otitis Media'' Çankaya H et al., Erciyes Medical Journal 19(3) 152-156
1
J Clin Pract Res 1998; 20(4): 293-293
Full Text PDF (Turkish)


''Otitis Medianın Komplikasyonları'' Çankaya H ve Ark., Erciyes Tıp Dergisi 19(3) 152-156, 1997 Hakkında
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Journal of Clinical Practice and Research 1998; 4(20): 293-293