Retrospective review of 142 patients who underwent lombar sympathectomy
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye
J Clin Pract Res 1994; 16(1): 32-35
Full Text PDF (Turkish)


Lomber Sempatektomi Yapılan 142 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye
Journal of Clinical Practice and Research 1994; 1(16): 32-35