The Role of Parental Attitudes in The Superego Formation
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Kayseri, Türkiye
J Clin Pract Res 1994; 16(1): 79-84
Full Text PDF (Turkish)


Süperegonun Yapılanmasında Anababa Tutumlarının Rolü
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Kayseri, Türkiye
Journal of Clinical Practice and Research 1994; 1(16): 79-84