1
J Clin Pract Res 1986; 8(2): 161-169
Full Text PDF (Turkish)


Testesteron Propionat ve Ketotifen'in Stres Ülseri Oluşumuna ve Gastrik Mukozal Mast Hücresi Degranülasyonuna Etkileri
1
Journal of Clinical Practice and Research 1986; 2(8): 161-169