Mechanism of running injuries
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi, Kayseri, Türkiye
J Clin Pract Res 1994; 16(1): 1-3
Full Text PDF (Turkish)


Koşmaya Bağlı Yaralanmaların Mekanizması
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi, Kayseri, Türkiye
Journal of Clinical Practice and Research 1994; 1(16): 1-3