Volume: 2 Issue: 2 - 1980

1. Konjenital İnguinal Hernilerde Herniografinin Yeri
Pages : 83-90
Full Text PDF (Turkish)
2. Emzirmenin Gebeliği Önleyici Etkisi ve Bunun Aile Planlamasındaki Yeri
Pages : 91-100
Full Text PDF (Turkish)
3. Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerin Pediatride Önemi
Pages : 101-109
Full Text PDF (Turkish)
4. Yenidoğanda Asfiksi ve Bilirubinin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkileri
Pages : 111-120
Full Text PDF (Turkish)
5. Pediatride Hekzaklorofen Zehirlenmeleri
Pages : 121-128
Full Text PDF (Turkish)
6. Budd - Chiari Sendromu
Pages : 129-134
Full Text PDF (Turkish)
7. Nodüler Guatrda Cerrahi Tedavi
Pages : 135-142
Full Text PDF (Turkish)
8. Erkeklerde Genital Organ Yaralanmaları
Pages : 143-153
Full Text PDF (Turkish)