Volume: 5 Issue: 2 - 1983

2. Pacemaker İle Tedavi
Pages : 97-113
Full Text PDF (Turkish)
3. Kriyoglobulinemi ve Klinik Önemi
Pages : 115-125
Full Text PDF (Turkish)
5. Penatran Abdominal Yaralanmalar (70 Olgunun Gözden Geçirilmesi)
Pages : 131-138
Full Text PDF (Turkish)
6. Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita
Pages : 139-141
Full Text PDF (Turkish)
7. Çocuklarda Künt Karın Travmaları (Blunt Abdomınal Trauma In Chıldren)
Pages : 143-149
Full Text PDF (Turkish)
8. Meckel Divertikülü Komplikasyonları ve Tedavisi
Pages : 151-157
Full Text PDF (Turkish)
12. Medüller Kistik Hastalık
Pages : 177-184
Full Text PDF (Turkish)