Volume: 6 Issue: 1 - 1984

2. Meme Adenomları
Pages : 3-10
Full Text PDF (Turkish)
3. Periton İğne Biopsisinin Tanı Değeri (Ön Rapor)
Pages : 11-14
Full Text PDF (Turkish)
7. İnce Barsak Yaralanmalarında Ölüm Nedenleri ve Erken Tanının Önemi
Pages : 39-48
Full Text PDF (Turkish)
11. Gebelik Yaş Tayininde Ultrasonografi Yöntemi İle Ölçülen Fetal Biparietal Diameter ve Femur Uzunluğunun Karşılaştırılması
Pages : 79-86
Full Text PDF (Turkish)
13. Hipertiroidide Serum A Vitamini
Pages : 97-102
Full Text PDF (Turkish)
14. İntrakranial Kitlelerin Teşhisinde Anjiografinin Önemi
Pages : 103-109
Full Text PDF (Turkish)
16. Karaciğer Hidatik Kistlerinin Cerrahi Tedavi Sonuçları
Pages : 117-124
Full Text PDF (Turkish)
17. Mediastinal Amfizem (Üç vaka sebebiyle)
Pages : 125-131
Full Text PDF (Turkish)
19. Salmonella Enfeksiyonu ve Granülomatöz Hepatit
Pages : 141-146
Full Text PDF (Turkish)
20. Post Travmatik Kortikal Körlük
Pages : 147-154
Full Text PDF (Turkish)