Volume: 6 Issue: 4 - 1984

2. Lenfomalı Hastalarda Lökosit Alkalen Fosfataz (Lap) Düzeyleri
Pages : 505-519
Full Text PDF (Turkish)
8. Kayseri'nin Bir Köyünde Karaciğer Sirozunun Etiyolojik Araştırması
Pages : 559-567
Full Text PDF (Turkish)
10. Karaciğer Sirozunda Ultrasonografik Parametreler
Pages : 573-577
Full Text PDF (Turkish)
11. Bir Goldenhar Sendromu Vakası
Pages : 579-583
Full Text PDF (Turkish)
12. Çocuklarda Görülen İnvajinasyonlar
Pages : 585-594
Full Text PDF (Turkish)
13. Multiple Myelomalı 10 Vakanın Retrospektif Analizi
Pages : 595-600
Full Text PDF (Turkish)