Volume: 7 Issue: 2 - 1985

4. Peritoneal Sıvı pH'sının Tanıdaki Değeri
Pages : 161-164
Full Text PDF (Turkish)
7. Çocukluk Çağında Gastroenteritler: 919 Vakanın İncelenmesi
Pages : 181-187
Full Text PDF (Turkish)
8. Kolon, Rektum ve Anüs Karsinomaları
Pages : 189-198
Full Text PDF (Turkish)
9. Kliniğimizde İzlediğimiz Tüberküloz Menenjit Vakaları
Pages : 199-205
Full Text PDF (Turkish)
10. Kliniğimizde Görülen Diafragma Rüptürleri ve İlginç Komplikasyonlar
Pages : 207-214
Full Text PDF (Turkish)
13. Malign Melanomun İmmunolojisi
Pages : 223-230
Full Text PDF (Turkish)
14. Erişkinde Morgagni Hernileri: Bir Vaka Nedeni İle
Pages : 231-234
Full Text PDF (Turkish)
15. Paroksismal Gece Hemoglobinürisi (Bir Vaka Nedeniyle)
Pages : 235-238
Full Text PDF (Turkish)