Volume: 12 Issue: 4 - 1990

4. Perinatal Hipoksik İskemikbeyin Hasarında Beyin Ödemi
Pages : 486-493
Full Text PDF (Turkish)
5. Trigeminal Nevraljide Baklofen'in Etkisi
Pages : 494-498
Full Text PDF (Turkish)
6. Aterosklerotik Serebrovasküler İnfarktlarda Difenilhidantoinin Etkisi
Pages : 499-505
Full Text PDF (Turkish)
8. Treatment of Idiopathic Infertility in Men with the Combination of Α1 Blocker and Β2 Stimulator
Pages : 513-515
9. Iohexol ve Iopamidol Myelografının Yan Etkileri
Pages : 516-522
Full Text PDF (Turkish)
10. Riskli Gebeliklerde Elektrokardiotokografik Bulguların Prognostik Önemi
Pages : 523-529
Full Text PDF (Turkish)
12. Sezaryen Öncesi Uygulanan Hidrasyon Sıvılarının Maternal ve Fetal Glikoz ve Sodyum Düzeylerine Etkileri
Pages : 537-542
Full Text PDF (Turkish)
13. Droperidol'e Bağlı Ekstrapiramidal Semptomlar
Pages : 543-547
Full Text PDF (Turkish)
14. Alt Ekstremite Variköz Venleri: 200 Olgunun Gözden Geçirilmesi
Pages : 548-555
Full Text PDF (Turkish)
15. Hisarcık Kasabasında 40 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık Taraması (Genel Değerlendirme)
Pages : 556-563
Full Text PDF (Turkish)
16. Meckel's Diverticulum
Pages : 564-571
Full Text PDF
18. OSSIFIED SUBDURAL HEMATOMA A Case Report
Pages : 576-580
Full Text PDF
19. Zor Trakeal Entübasyon
Pages : 581-586
Full Text PDF (Turkish)