Volume: 13 Issue: 3 - 1991

3. Bacteriology of the Chronically Discharging Ear
Pages : 290-294
Full Text PDF
4. Ozena
Pages : 295-302
Full Text PDF (Turkish)
5. Patella Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Metodlarının Sonuca Etkisi
Pages : 303-311
Full Text PDF (Turkish)
6. Akut Osteomeyelitin Erken Tanısında Ultrasonografi
Pages : 312-322
Full Text PDF (Turkish)
7. Serebrovasküler Hastalıkların Etiolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulguları Yönünden İncelenmesi
Pages : 323-330
Full Text PDF (Turkish)
8. Trigeminal Nevraljide Karbamazepin, Baklofen ve Difenilhidantoinin Etkisi
Pages : 331-337
Full Text PDF (Turkish)
9. Akut Serebrovasküler İnfarktlarda Ekokardiografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Pages : 338-345
Full Text PDF (Turkish)
10. Platelet Mao-B Actıvıty and Serum Inorganıc Phosphate Level in Major Depressıon and Dysthymıc Dısorder
Pages : 346-352
Full Text PDF (Turkish)
11. Vitamin Eksikliği ve Mental Semptomlar
Pages : 353-358
Full Text PDF (Turkish)
12. Dekürarizasyon'un Postoperatif Bulantı Kusmaya Etkisi
Pages : 359-363
Full Text PDF (Turkish)
13. Azot Protoksitin Ameliyathane Personeline Toksik Etkisi
Pages : 364-369
Full Text PDF (Turkish)
14. Serebrospinal Sıvı Sızıntılarının Devamlı Kapalı Spinal Kateterizasyon ile Tedavisi
Pages : 370-374
Full Text PDF (Turkish)
15. Kronik Dakriyosistitli Hastalarda Modifiye Kinosian Tekniğiyle Birlikte Çift Sondalı Silikon Tüp Uygulama Sonuçlarımız
Pages : 375-384
Full Text PDF (Turkish)
16. Alfa-Hydroxybutyrate Dehydrogenase Seviyeleri ile Akut Miyokard İnfarktüsünün Komplikasyonları Arasındaki İlişki
Pages : 385-388
Full Text PDF (Turkish)
18. Çocuklarda Gyotin ve Diseksiyon Tonsillektomi
Pages : 399-403
Full Text PDF (Turkish)
19. Kronik Otitis Medianın Kafaiçi Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Pages : 404-407
Full Text PDF (Turkish)
20. Surgical Management of İsolated Sternal Fractures
Pages : 408-411
Full Text PDF (Turkish)
21. Vaskülo-Behçet Sendromunda Venöz Lezyonlar
Pages : 412-415
Full Text PDF (Turkish)
22. Kistik Timoma
Pages : 416-423
Full Text PDF (Turkish)
23. Duodenal Lipom
Pages : 424-426
Full Text PDF (Turkish)
24. Mikrovasküler El Cerrahisinde Sürekli Brakial Pleksus Bloğu
Pages : 427-430
Full Text PDF (Turkish)