Evaluation of Cranial and Facial Indices in Childhood
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
J Clin Pract Res 1998; 20(4): 253-259
Full Text PDF (Turkish)


Çocukluk Dönemi Boyunca Kranyal ve Fasiyal İndekslerin Değerlendirilmesi
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Journal of Clinical Practice and Research 1998; 4(20): 253-259