Volume: 2 Issue: 1 - 1980

2. Gevher Nesibe Sultan
Pages : 1-1
Full Text PDF (Turkish)
3. Porfirialar
Pages : 2-42
Full Text PDF (Turkish)
4. Barsağın Hava Kistleri
Pages : 43-48
Full Text PDF (Turkish)
5. Künt Karın Travmalarında Tanısal Peritonel Lavaj
Pages : 49-54
Full Text PDF (Turkish)
6. Akut Apendisistte, Apendektomi Sonrası Komplikasyonlar
Pages : 55-60
Full Text PDF (Turkish)
7. Üriner Sistem Taşlarında Serum İdrar, Ca Mg, P, Ürikasit, Cu ve Zn Düzeyleri
Pages : 61-64
Full Text PDF (Turkish)
8. Akut Karının Bir Nedeni Olarak (4) Ayrı Vakada Görülen Karsinoid Tümörler
Pages : 65-70
Full Text PDF (Turkish)
10. Kedi Tırmığı Hastalığı: Vaka Takdimi
Pages : 77-82
Full Text PDF (Turkish)