Volume: 6 Issue: 3 - 1984

3. Karaciğer Apsesi (Bir Vaka Nedeniyle)
Pages : 337-342
Full Text PDF (Turkish)
16. Gastrik Leimyoblastoma
Pages : 465-472
Full Text PDF (Turkish)
17. Posterior Fossada Yerleşik Bir Konjenital Kolesteatoma
Pages : 473-476
Full Text PDF (Turkish)
18. Bir Eozinofilik Granulom Vakası
Pages : 477-480
Full Text PDF (Turkish)
19. Pediatride Akut Skrotal Şişliğin Cerrahi Önemi
Pages : 481-486
Full Text PDF (Turkish)
20. Patella Kırıklarında Tedavi Sonuçları
Pages : 487-490
Full Text PDF (Turkish)