Volume: 8 Issue: 2 - 1986

2. Çinko Eksikliği Oluşturulan Ratlarda Büyüme Hormonunun Epifiz Büyüme Plağı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pages : 133-144
Full Text PDF (Turkish)
5. İntestinal Amebiaziste Kanda ve Jejunal Biyopside T ve B Lenfosit Oranları
Pages : 171-177
Full Text PDF (Turkish)
6. Çocukluk Çağı Hepatitlerinde Etyolojiye Yönelik Bir Çalışma
Pages : 179-184
Full Text PDF (Turkish)
7. Pantopaque Myelografi
Pages : 185-190
Full Text PDF (Turkish)
8. Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Cerrahi Tedavi Sonuçları
Pages : 191-201
Full Text PDF (Turkish)
9. Benıgn Meme Hastalıklarının Tedavisinde Bromocrıptıne'nin Rolü
Pages : 203-207
Full Text PDF (Turkish)
11. Stres Kırıkları
Pages : 217-225
Full Text PDF (Turkish)
12. Tethered Kord Sendromu
Pages : 227-234
Full Text PDF (Turkish)
13. İki Subungual Osteokondroma vak'ası
Pages : 235-239
Full Text PDF (Turkish)
14. İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis (Bir Vaka Dolayısiyle)
Pages : 241-245
Full Text PDF (Turkish)