Volume: 12 Issue: 1 - 1990

2. Postpartum Tiroitin Kayseri Yöresinde Görülme Sıklığı
Pages : 7-9
Full Text PDF (Turkish)
6. Tıkanma Sarılığı Olan Hastalarda Preoperatif ve Postoperatif İmmunolojik Değişiklikler
Pages : 36-43
Full Text PDF (Turkish)
7. Akut İliofemoral Ven Trombozlarında Venöz Trombektomi Sonuçları
Pages : 44-50
Full Text PDF (Turkish)
8. Özefagus Yabancı Cisimleri
Pages : 51-60
Full Text PDF (Turkish)
9. Urethral Manıpulatıon Syndrome
Pages : 61-64
Full Text PDF (Turkish)
11. Kan Değişimi ve Potasyum
Pages : 77-80
Full Text PDF (Turkish)
12. Gastroenteritlerde Elisa Yöntemiyle Rotavirus Araştırılması
Pages : 81-85
Full Text PDF (Turkish)
13. Horlamanın Uvulopalatofarengoplasti (Uppp) ile Tedavisi
Pages : 86-89
Full Text PDF (Turkish)
14. Seröz Otitis Mediada Erken Süreli Uyarılmış İşitme Potansiyelleri
Pages : 90-94
Full Text PDF (Turkish)
15. Tonsillektomi Endikasyonlarında Klinik, Mikrobiyolojik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesİ
Pages : 95-102
Full Text PDF (Turkish)
17. Anksiyete Bozukluğu Vakalarında Mitral Valv Prolapsusu
Pages : 110-117
Full Text PDF (Turkish)
18. Duodenal Ülser Ameliyatlardan Sonra Görülen Erken Dönem Komplikasyonları
Pages : 118-124
Full Text PDF (Turkish)
19. Cerrahi Girişim Yapılan Hastalarda Psikiyatrik Semptomlar
Pages : 125-132
Full Text PDF (Turkish)
20. Çocukta Atipik Seyirli Spinal Menenjiom
Pages : 133-138
Full Text PDF (Turkish)
21. Proliferatıng Trıchılemmal Cysts
Pages : 139-144
Full Text PDF (Turkish)
22. Chorea Due to Hyrocephalus
Pages : 145-148
Full Text PDF
23. Primer Tuba Uterina Karsinomu
Pages : 149-154
Full Text PDF (Turkish)
24. Nukleusu Ektopik Renal Osifikasyon Olan Bir Pelvis Renalis Taşı Vakası
Pages : 155-160
Full Text PDF (Turkish)