Volume: 12 Issue: 2 - 1990

2. Karaciğer Sirozlu Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonu ve Perikardial Mayi
Pages : 161-169
Full Text PDF (Turkish)
3. Modifiye Kinosian Tekniği ile Yapılan Dakriosistorinostomiler
Pages : 170-178
Full Text PDF (Turkish)
4. Servikal Travmalarda Cerrahi Tedavinin Geç Sonuçları
Pages : 179-184
Full Text PDF (Turkish)
5. Lomber Disk Cerrahisinde Pre ve Postoperatif Antibiyotik Profilaksisi
Pages : 185-190
Full Text PDF (Turkish)
6. Lomber Spinal Stenozun Cerrahi Tedavi Sonuçları
Pages : 191-196
Full Text PDF (Turkish)
7. Lomber Disk Hernilerinin Teşhisinde Emg, Myelografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
Pages : 197-202
Full Text PDF (Turkish)
8. Diabet'in Motor ve Duyusal Sinir İletimine Etkisi
Pages : 203-207
Full Text PDF (Turkish)
11. Farklı Doz Droperidol'ün Post-Operatif Bulantı ve Kusmalara Olan Etkisi
Pages : 224-228
Full Text PDF (Turkish)
12. Bakteriyel Menenjit Vakalarında Eş Zamanlı Beyin Omurilik Sıvısı ve Kan Glukozunun Değerlendirilmesi
Pages : 229-232
Full Text PDF (Turkish)
13. Akut Arteryel Embolik Hastalık
Pages : 233-243
Full Text PDF (Turkish)
16. Parotis Tümörlerinde Tedavi
Pages : 261-268
Full Text PDF (Turkish)
17. Bir Yılda Kliniğimizde Görülen Vestibüler Nörinitli Vakaların Değerlendirilmesi
Pages : 269-273
Full Text PDF (Turkish)
20. Psödohipoparatiroidizm
Pages : 286-290
Full Text PDF (Turkish)
21. Ganglionöroma Vaka Takdimi
Pages : 291-296
Full Text PDF (Turkish)
22. Kistik Schwannoma Vaka Takdimi
Pages : 297-301
Full Text PDF (Turkish)
23. Ağır Santral Sinir Sistemi Bulguları Olan Bir Hemolitik Üremik Sendrom Vakası
Pages : 302-308
Full Text PDF (Turkish)
24. Tiroid Kist Hidatiği Vaka Takdimi
Pages : 309-313
Full Text PDF (Turkish)
25. Poland Sendromu
Pages : 314-319
Full Text PDF (Turkish)