Volume: 13 Issue: 2 - 1991

2. Serum Total ve Prostatik Asit Fosfataz ve Üriner Hidroksiprolin Düzeylerinin Prostat Kanserli Hastalarda Tanısal Önemi
Pages : 146-151
Full Text PDF (Turkish)
3. Prostat Kanserli Hastalarda Çeşitli Hormonal Tedavilerin ve Orşiektomin Serum Cinsel Hormon Düzeylerine Etkileri
Pages : 152-161
Full Text PDF (Turkish)
5. Propofol ve Tiopenton'un Entubasyonda Göziçi Basıncına Olan Etkileri
Pages : 168-173
Full Text PDF (Turkish)
6. Febril Konvulziyonlu 310 Hastanın İncelenmesi ve Spesifik Özellikler
Pages : 174-183
Full Text PDF (Turkish)
7. Osgood-Schlatter Hastalığı ve Patella Alta
Pages : 184-191
Full Text PDF (Turkish)
9. Öğretmenlerde Ses Problemleri
Pages : 198-203
Full Text PDF (Turkish)
10. Seröz Otitis Mediada Odyolojik ve Timpanometrik Bulgular
Pages : 204-207
Full Text PDF (Turkish)
11. Seröz Otitis Media: Ventilasyon Tüpü Sonuçları
Pages : 208-212
Full Text PDF (Turkish)
12. Koroner Bakım Ünitesinde Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Ölümler
Pages : 213-219
Full Text PDF (Turkish)
13. Kalb Yaralanmaları
Pages : 220-226
Full Text PDF (Turkish)
14. Çocuklarda Akut Apandisit
Pages : 227-233
Full Text PDF (Turkish)
15. in Vitro Activity of Seftazidime Against Clinical İsolates
Pages : 234-237
Full Text PDF (Turkish)
16. Kalp Cerrahisinde Geç Kalp Tamponadı
Pages : 238-242
Full Text PDF (Turkish)
17. Postperikardiyotomi Sendromu
Pages : 243-248
Full Text PDF (Turkish)
18. Nadir Bir Spontan Hemotoraks Nedeni Paraganglioma
Pages : 249-253
Full Text PDF (Turkish)
19. Oküler Progressif Müsküler Distrofi
Pages : 254-258
Full Text PDF (Turkish)