Volume: 13 Issue: 4 - 1991

2. Depresyon Geliştirmiş ve Geliştirmemiş Anksiyete Bozukluğu Vakalarında Tiroid Hormonları ile Oto-Antikorlar
Pages : 431-436
Full Text PDF (Turkish)
3. Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Platelet Ma0-B Aktıvıtesi ile Yaş
Pages : 437-441
Full Text PDF (Turkish)
4. Tıkanma Sarılığında Serum ve Karaciğer Çinko-Bakır Düzeylerinin Karaciğer Histopatolojisi ile İlişkisi
Pages : 442-451
Full Text PDF (Turkish)
5. Epilepsi Nöbetlerinde Plazma Prolaktin Seviyelerinin İncelenmesi
Pages : 452-458
Full Text PDF (Turkish)
7. İlerlemiş Maternal Yaşın Gebelik Prognozuna Etkisi
Pages : 464-469
Full Text PDF (Turkish)
8. 21 Septik Düşük Olgusunun Retrospektif İncelenmesi
Pages : 470-475
Full Text PDF (Turkish)
10. Propofol ve Pentotalın Düşük Doz Fentanil ile İndüksiyonda ve Entübasyonda Karşılaştırılması
Pages : 484-491
Full Text PDF (Turkish)
11. Post Travmatik Epilepsi Teşhisinde Klinik, Eeg ve Bbt Bulgularının Değeri
Pages : 492-498
Full Text PDF (Turkish)
12. Multipl Skleroz ve Epilepsi
Pages : 499-503
Full Text PDF (Turkish)
13. Ani İşitme Kayıpları
Pages : 504-509
Full Text PDF (Turkish)
16. Mukopolisakkaridozlar
Pages : 519-531
Full Text PDF (Turkish)
17. A Rare Cause of Mesenterıc Arterıal Occlusıon Embolus Due to Ruptured Myocardıcal Hydatıd Cyst
Pages : 532-536
Full Text PDF
18. İnfantile Polycystic Kidney
Pages : 537-540
Full Text PDF
19. Takayasu Hastalığı
Pages : 541-545
Full Text PDF (Turkish)
20. Benign Monoformik Teratoma
Pages : 546-550
Full Text PDF (Turkish)
21. Nadir Bir Pulmoner Hastalık Naeglerioz Vaka Takdimi
Pages : 551-555
Full Text PDF (Turkish)
23. Romatoid Artrite Bağlı Bilateral Vokal Kord Paralizisi
Pages : 561-563
Full Text PDF (Turkish)