Volume: 10 Issue: 4 - 1988

1. Ön Sayfalar
Pages : 1-3
4. Pathologic lung changes in cecal ligated septic rats Effect of the zinc sulphate pretreatment
Pages : 369-375
Full Text PDF
5. Protective Effect of indomethacin in experimental gram-negative bacteremia in dogs
Pages : 377-384
Full Text PDF (Turkish)
7. Tam Doz Öncesi Verilen Küçük Doz Süksinilkolin'in Göziçi Basıncına Etkisi
Pages : 395-402
Full Text PDF (Turkish)
11. Hodgkin Hastalarında Serum Serüloplazmin Tipi Aktivitesi ve Bazı Biyokimyasal Değerler
Pages : 423-429
Full Text PDF (Turkish)
17. Sheehan Sendromu
Pages : 483-487
Full Text PDF (Turkish)
19. Nadir Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Vaka Takdimi
Pages : 495-498
Full Text PDF (Turkish)
20. Eksternal Juguler Venin Anevrizmal Dliatasyonu
Pages : 499-502
Full Text PDF (Turkish)
21. Okronozis (Vaka Takdimi)
Pages : 503-508
Full Text PDF (Turkish)
22. Musculus Mentohyoideus'un Morfolojik İncelemesi
Pages : 509-511
Full Text PDF (Turkish)
23. Romatizmal Hastalıklarda Göz Komplikasyonları
Pages : 513-518
Full Text PDF (Turkish)