Volume: 12 Issue: 3 - 1990

2. İsosorbid Dinitrat'ın İzole Sıçan Pulmoner Arteri Üzerine Etkisi
Pages : 325-330
Full Text PDF (Turkish)
3. Relations Among Diabetic Polyneuropathy, HbAic, Albuminuria and Duration of Disease in Non-İnsulin Dependent Diabetes Mellitus
Pages : 330-336
Full Text PDF (Turkish)
5. Koroner Arter Hastalarında Meydana Gelen Aritmilerde Propafenon Uygulaması
Pages : 343-352
Full Text PDF (Turkish)
6. Yenidoğan Sepsisinde Yüzeyel Vücut Kültürlerinin Değeri
Pages : 353-363
Full Text PDF (Turkish)
7. Denizli İlinde Okul Öncesi Çocuklarda Saç Çinko Düzeyleri Ve Gelişme
Pages : 364-369
Full Text PDF (Turkish)
8. Lomber Disk Hernilerinde Reoperasyon
Pages : 370-376
Full Text PDF (Turkish)
9. Subdural Hematomların Teşhisinde Computerize Tomografi'nin Rolü
Pages : 377-383
Full Text PDF (Turkish)
10. Üretral Darlıkların Tedavisinde Optik Üretrotominin Etkinliği
Pages : 384-389
Full Text PDF (Turkish)
11. Travmatik Ve İyatrojenik Üreter Yaralanmaları
Pages : 390-396
Full Text PDF (Turkish)
12. Fetal Ağırlık Tayininde Ultrasonografi
Pages : 397-401
Full Text PDF (Turkish)
14. Guillain-Barre Sendromu İnsidans, Klinik, Bos, Emg, Tedavi ve Prognoz
Pages : 413-420
Full Text PDF (Turkish)
15. Koledok Taşlarında Koledok Ekspolarasyonundan Sonra En Etkili Drenaj İşlemi Nedir?
Pages : 421-429
Full Text PDF (Turkish)
16. Subperiostal Mastoid Abse
Pages : 430-435
Full Text PDF (Turkish)
18. Erkek Meme Kanserleri
Pages : 446-453
Full Text PDF (Turkish)
19. Congenital Epulis
Pages : 454-459
Full Text PDF
20. Bladder Stone Formed on the Segment of Both Ends Cut Foley Catheter
Pages : 460-462
Full Text PDF
21. Dev Kistik Higroma
Pages : 463-468
Full Text PDF (Turkish)