Volume: 13 Issue: 1 - 1991

2. Kortizonun Yara İyileşmesi Üzerindeki Olumsuz Etkisinin A Vitamini ile Giderilmesi: Deneysel Bir Çalışma
Pages : 1-9
Full Text PDF (Turkish)
4. The Effects of Mitral Valve Surgery on Pulmonary Hypertension
Pages : 20-23
Full Text PDF
6. Aterosklerotik Serebrovasküler İnfarktlarda Serum Lipid ve Lipoprotein Seviyeleri
Pages : 30-35
Full Text PDF (Turkish)
7. Geç Epilepsilerde Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesinde Klinik,Eeg ve Bbt'nin Yeri
Pages : 36-42
Full Text PDF (Turkish)
8. Fotosensitif Epilepsi ve Fotik Stimülasyona Fotokonvulsif Cevap
Pages : 43-48
Full Text PDF (Turkish)
10. Sensorinöral İşitme Kaybı Olan 55 Çocukta Uyarılmış İşitme Potansiyeli Sonuçları
Pages : 55-62
Full Text PDF (Turkish)
11. Kronik Otitis Media'da Bakteriyoloji
Pages : 63-67
Full Text PDF (Turkish)
14. Deri Kanserleri
Pages : 83-93
Full Text PDF (Turkish)
15. Şiddetli İntraventiküler Kanamaların Ürokinaz ile Tedavisi
Pages : 94-100
Full Text PDF (Turkish)
18. Circulus Arteriosus Cerebri Varyasyonları
Pages : 113-119
Full Text PDF (Turkish)
19. Non-Hodgkin Lenfomaya Bağlı İmmun Trombositopeni Vakası
Pages : 120-124
Full Text PDF (Turkish)
20. Alfa Ağır Zincir Hastalığı (Vaka Takdimi)
Pages : 125-131
Full Text PDF (Turkish)
21. Arthrogryposis Multiplex Congenita ile Beraber Jejunal Atrezi (Vaka Takdimi )
Pages : 132-135
Full Text PDF (Turkish)